Skip to main content
Category

Nieuws

Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend

By Nieuws No Comments

Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend

Aan het eind van dit jaar is de probleemanalyse om de uitbreiding van de Noord-Zuidlijn
naar Zaanstad en Purmerend afgerond. Dat liet wethouder Eveline Tijmstra weten middels
een brief waarin staat dat het idee nog steeds aanwezig is om de metrolijn door te trekken. De resultaten van de analyse zullen bepalen of er nog verder onderzoek nodig is.

Het idee om de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam-Noord door te trekken naar Purmerend en
Zaanstad was er al langer. De Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de
Ambtenaren van alle betrokken steden zouden de mogelijkheid tot het doortrekken van de
metro onderzoeken. De Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland zullen de
kosten van dit onderzoek dekken.
Goede bereikbaarheid noodzakelijk
Volgens de wethouder is het noodzakelijk om een goede verbinding te hebben tussen
Purmerend en Amsterdam. Ze benadrukt de groei van de bevolking in Purmerend en de
werkgelegenheid in de stad. Het is dus noodzakelijk om een goed openbaar vervoer te
hebben tussen Purmerend en Amsterdam.
Ook Gemeente Zaanstad staat helemaal achter het doortrekken van de metro naar
Zaanstad. Nog voor de opening van de Noord-Zuidlijn zei burgemeester Jan Hamming dat
het doortrekken van de metro naar Zaanstad vanzelfsprekend is. “We ontkomen er niet aan
om daarover na te gaan denken”, zei hij toen.
Verder doortrekken naar Hoorn
Aanvankelijk was er ook in West-Friesland het idee om de lijn verder door te trekken richting
Hoorn. Vorig jaar werd echter duidelijk dat deze ambitie er voorlopig niet is. “Ik denk dat we
eerst richting Zaanstad moeten kijken, omdat daar problemen zijn met de bereikbaarheid en
de leefbaarheid”, zei gedeputeerde Ilse Zaal van D66 Noord-Holland destijds. “Als dit een
succes blijkt te zijn, dan kunnen we altijd in een volgende periode (na 2023, red) verder gaan
kijken. Het is nogal een ambitieus plan, dus laten we het stap voor stap doen.”
Na de probleemanalyse, dat eind dit jaar afgerond zou moeten zijn, komen de statenleden
van de provincie en de raadsleden van Purmerend, Zaanstad en Amsterdam bijeen om over
de resultaten van het onderzoek te spreken en het verder uit te werken.

Om de woningnood te verminderen is het wachten op een kabinet dat weer de regie neemt

By Nieuws No Comments

Om de woningnood te verminderen is het wachten op een kabinet dat weer de regie neemt

Voor de Coronacrisis begon was het al bekend dat er een grote woningnood is. Maar er is eindelijk hoop om deze snel op te lossen. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen en moet er de komende 10 jaar 845.000 woningen worden gerealiseerd om uit de woningcrisis te komen.

De overheid beloofde jaarlijks 75.000 woningen te bouwen, maar daar komt niets van terecht. We zitten dus in een stikstofcrisis, miniem aantal bouwvergunningen, groeiende aantal huishoudens en hier een coronacrisis bovenop.

Voeger had men, bij het woord woningnood, een beeld waarbij arme gezinnen in één kamer woonden en met ze allen op de grond sliepen. Een beeld waar net getrouwden koppels bij hun schoonouders op de zolder intrekken. Een beeld waarin in één huis meerdere gezinnen woonden en de waslijnen als kerstversiering door de straten hingen.

De woningnood in 2020 ziet er anders uit. Gezinnen waarbij beide ouders een goed betalende baan hebben en zich wel wat kunnen permitteren. Deze gezinnen staan al jaren lang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning of ze verdienen net te veel voor een sociale huurwoning en kunnen net geen vrijesectorwoning of koopwoning betalen.

De prijs van een gemiddelde koopwoning is tegenwoordig buiten alle proporties. In de maand mei kostte een koopwoning gemiddeld 333.000 euro, 7% hoger dan het jaar ervoor. Zelfs de coronacrisis heeft tot nu toe de huizenprijzen niet kunnen laten dalen. Een eenvoudige tussenwoning huren kan zo makkelijk 1.400 euro per maand kosten.

Door de woningnood blijven veel twintigers en dertigers hangen in zeer kleine studio’s waar ze meestal te veel huur betalen, of ze trekken in (anti)kraakwoningen. Sinds 1970 zijn de huizenprijzen twee keer zo hard gestegen als het midden inkomen. Wonen is een grondrecht en dit moeten we niet aan de markt overlaten.

Artikel 22.2 van de grondwet zegt het plechtig: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ Daar is de overheid duidelijk niet in geslaagd. Veel jongeren en jonge gezinnen zitten vast en weten niet of ze met de huidige woningmarkt überhaupt ooit nog iets kunnen kopen. Grote bedrijven kopen panden op en verkameren deze, gemeenten kopen veelal zelf grond en verpachten deze vervolgens weer.

Sinds 2010 is er geen minister meer van Volkshuisvesting geweest. De huidige ministers voor wonen, Ollongren en Van Nieuwenhuizen, beseffen dat het op deze manier helemaal de verkeerde kant op gaat en beloven de problemen slim aan te pakken, maar een oplossing hebben ze nog niet.

Een kabinet dat de regie neemt voor wonen zou een toekomst bieden voor een betere woningmarkt.

Woningmarkt krapper dan ooit deze eeuw, nieuwbouwwoning kost ruim vier ton

By Nieuws No Comments

Woningmarkt krapper dan ooit deze eeuw, nieuwbouwwoning kost ruim vier ton

Het is bekend dat er een extreme krapte is op de woningmarkt en dat is hard te merken aan hoe snel een woning verkocht wordt en hoe hoog de vraag is naar een woning. Voor een nieuwbouw- en bestaande woning steeg de verkoopprijs met 9% tegenover vorig jaar.

Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat in het tweede kwartaal van 2020 slechts 7.200 nieuwbouwwoningen en –kavels verkocht zijn, dit is een stijging van 8% tegenover vorig jaar. De verkoopprijs van een nieuw koopwoning steeg tot €401.000.

In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen viel het aantal verkochte bestaande woningen terug met 4% in het tweede kwartaal. 52% van de bestaande woningen werden boven de vraagprijs verkocht. Er werd gemiddeld €335.000 betaald en dat is 9% meer dan een jaar geleden.

Volgens gegevens van NVM-makelaars kon een potentiële koper kiezen uit 2,7 woningen. “Er is sprake van een zéér krappe markt. In 2020 is de woningmarkt krapper dan ooit eerder deze eeuw.” Aldus NVM-makelaars.

Er moeten volgens hen “substantieel” meer woningen worden gebouwd. “Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk”, vindt NVM-voorzitter Onno Hoes. “Een eigen minister van wonen in een volgend kabinet is van groot belang.”

Bevolkingsprognose: mogelijk 2 miljoen nieuwe huizen nodig in 2050

By Nieuws No Comments

Bevolkingsprognose: mogelijk 2 miljoen nieuwe huizen nodig in 2050

Nederland kent een ongekende woningnood op dit moment en de bevolking blijft daarbij ook maar steeds groeien door vergrijzing, migratie en individualisering. Daardoor groeien de huishoudens in Nederland waarschijnlijk tot 2 miljoen tegen 2050. (Bron: CBS en Nidi)

Uit een omvangrijk rapport van CBS en Nidi werden 7 scenario’s beschreven waarvan slechts één een kleine bevolkingskrimp van 300.000 kent. Dit kan alleen voorkomen wanneer de migratie naar Nederland volledig stopt, het geboortecijfer daalt en de levensverwachting erop achteruit gaat.

In het ergst beschreven geval groeit de bevolking tegen 2050 tot 21,8 miljoen mensen.
90% daarvan komt door migratie naar Nederland en vergrijzing van de bevolking waardoor het aantal huishoudens sterk groeit.

Bijna 10 miljoen huishoudens

Er wordt uitgegaan dat Nederland tegen 2050 zo’n 9,1 miljoen huishoudens zal gaan tellen, dat is 1,1 miljoen meer dan dat Nederland op dit moment telt. Dat de bevolking zal groeien de komende tijd is overduidelijk volgens het rapport. Hier spelen 2 factoren een grote rol: migratie en vergrijzing.

Door de voorbije jaren kennen we een grote migratiestroom. Dit zal waarschijnlijk de komende jaren nog verder toenemen en brengt een extra hoge druk op het aantal huishoudens met zich mee. Arbeidsmigranten vormen veelal een eenpersoonshuishouden. Ook is de levensverwachting in Nederland hoog waardoor er vergrijzing ontstaat.
Veel ouderen in Nederland zijn alleenwonende, vitale ouderen. In het geval van een bevolkingsgroei groeit het aantal 70-plussers met een bescheiden 1,4 miljoen tegen 2050. In dit geval zal de hedendaagse woningnood van 1 miljoen extra woningen niet genoeg zijn om de ouderen dan een woning te kunnen bieden. En dan hebben we het nog niet over de migratie toename.

De grote vraag is dus hoe de overheid dit zal gaan oplossen. Een grote woningnood bovenop de bestaande woningnood van dit moment zal één van de grootste uitdagingen zijn die Nederland ooit gekend heeft.

“Nederland krijgt er tot 2030 een MILJOEN mensen bij” zegt Hugo de Jonge

By Nieuws No Comments

“Nederland krijgt er tot 2030 een MILJOEN mensen bij” zegt Hugo de Jonge

Al jaren zien we de Randstad groeien en zien we dat er nu al overal volop gebouwd wordt, om de woningcrisis op te lossen.
In de grote steden worden nieuwe wijken uit de grond gestampt maar daar blijft het er niet bij.
Nederland groeit erg hard en is een heel aantrekkelijk land voor vele mensen.

Volgens CDA-minister Hugo de Jonge krijgt Nederland er tot 2030 miljoen mensen bij.
Dat wil zeggen dat er ieder jaar een stad als Amersfoort a 130.000 inwoners bij komt.

De Randstad zal meer plekken moeten opofferen en zelfs dat is te weinig om aan de huidige woningcrisis en de komende bevolkingsgroei te kunnen voldoen. “De Jonge wil meer huizen en minder afstand tussen Randstad en niet-Randstad.” Citeert de Leeuwarder Courant.
Dus zullen er ook buiten de Randstad vele plekken opgeofferd moeten worden die dit probleem moeten oplossen.

PVV-fractievoorzitter in Urk Hendrik Wakker zegt dat we de komende jaren ‘geweldig gaan groeien’ en er dus 1 miljoen inwoners bij komen.
Die passen niet allemaal in de Randstad en daarom moet ‘de regio’ aangepast worden.

Er zal dus de komende jaren veel worden geïnvesteerd in gronden die perfect zijn voor bouwprojecten en we zullen er de komende tijd nog veel over horen voorspelt ook Robert Jensen.