Skip to main content

Nederland gaat in de komende 30 jaar er heel anders uitzien

Nederland zit momenteel in de knoop door verschillende crises. Een klimaatcrisis, asielcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis, gezondheidscrisis en daarbovenop nog eens een personeelscrisis. Een grondige hervorming lijkt onvermijdelijk.

Laat het nu zo zijn dat er een plan klaar ligt om deze grondige hervorming na de zomer te laten starten. ‘De grote verbouwing van Nederland’ zoals minister Hugo de Jonge het zelf noemt.

Het plan gaat vele miljarden kosten en zal tot 2050 duren. Het gaat om het herinrichten van stad en platteland, maar de details zullen verder een ruimtelijke puzzel worden. Diverse maatschappelijke vraagstukken zouden dan moeten worden opgelost zoals de vele problemen waar we momenteel mee te kampen hebben.

Het kabinet wil tegen 2030 een miljoen huizen bouwen, want de woningnood is erg hoog (rond de 400.000). Wat opvalt is dat er veel woningbouw gepland staat in de grote steden. Ruim 200.000 in regio Amsterdam, 170.000 in de zuidelijke Randstad, 70.000 regio Arnhem-Nijmegen, 94.000 stedelijk Brabant, 40.000 regio Zwolle, en 21.000 in regio Groningen-Assen.

Grotendeels wordt er gekeken naar oplossingen in de regio Amsterdam. Amsterdam is één van de dicht bevolktste regio’s van Nederland. Daar moet dus een stad als Utrecht bijgebouwd worden. De stad heeft dus aanzienlijk wat ruimte nodig om aan deze plannen te voldoen. Als men kijkt waar de mogelijkheden liggen, dan is het duidelijk te zien waar deze toekomstige woningen zullen moeten komen, aangezien er in de regio Amsterdam vele beschermde natuurgebieden te vinden zijn zoals onder anderen het Twiske, Amstelland en het Haarlemmermeerse Bos.

Buiten het bouwen van woningen moet er tevens rekening worden gehouden met de publieke ruimtes die nodig zijn om een nieuw wijk leefbaar te maken. Denk hierbij aan scholen, supermarkten, speeltuinen en sportcentra.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid supermarkten in de stad Utrecht, dan zien we er hier al ruim 750. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat er in de regio Amsterdam 750 supermarkten bij moeten komen tegen 2030, maar het geeft wel een aan dat het belangrijk is dat er ruimte vrijgehouden dient te worden. Hierbij hebben we het dan nog niet over de overige benodigde voorzieningen.

Samengevat is er dus zeer veel ruimte nodig om 900.000 nieuwe woningen te creëren tegen 2030 terwijl ruimte in Nederland uiterst schaars is. Het is overduidelijk dat het speerpunt hierbij vooralsnog veel rondom de grote steden zal zijn.

Bron: NRC

Leave a Reply

× Chat met ons!
Geverifieerd door MonsterInsights