Skip to main content

Investeren in grondHoe werkt investeren in Nederlandse grond

 

Hoe werkt het?

Informatie over het investeren in grond

Werkwijze


Hoe gaat het kopen van een stuk grond precies in zijn werk? 

Dankzij ons slimme investeringsconcept bieden wij betaalbare percelen landbouwgrond aan die door onze specialisten zorgvuldig zijn geselecteerd. Er is hierbij gelet op een strategische ligging voor het mogelijk bouwen van woningen, bedrijventerreinen of recreatiegebied. Wij verkopen zowel grote percelen in één keer aan grote (institutionele) investeerders of verkavelen percelen om het voor kleinere investeerders mogelijk te maken om te investeren in grond.

Van investeerder tot grondeigenaar

Op het moment dat u heeft besloten om over te gaan tot aankoop van de door Suntorian Sustainable Partners aangeboden grond, zijn de vervolgstappen vrij eenvoudig. Bij Suntorian Sustainable Partners hoeft u zich geen zorgen te maken over lange procedures en ingewikkelde handelingen. Wij helpen u graag met uw aankoop en begeleiden u bij het notariële proces.

Stap 1: U ontvangt (tijdens een bezoek bij ons op kantoor of per mail) van ons:

  • De koopovereenkomst – In de koopovereenkomst staat o.a. vermeld voor welk bedrag u wilt aankopen en voor welke prijs per m².
  • Een Belehrungsverklaring – Dit is een verklaring waarin u verklaart dat u mogelijke risico’s van uw investering accepteert.
  • Het klantenprofiel – Hierin wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden m.b.t. o.a. uw ervaring met investeren en de herkomst van uw gelden.

Stap 2: Wanneer u bovenstaande documenten hebt ingevuld, ondertekend en heeft geretourneerd tezamen met uw identiteitsbewijs, worden deze stukken als dossier aangeleverd bij het notariskantoor. Deze zal u doorgaans binnen ca. 2 weken de conceptakte van levering, de eindafrekening met de koopsom en een afspraak met u inplannen voor het tekenen van de akte.

Stap 3: Na betaling van het bedrag op de derdenrekening van de notaris, verzorgt de notaris de eigendomsakte voor u. Ook zorgt de notaris voor de verkaveling van het perceel en het toewijzen van uw kavelnummer. Hierna bent u daadwerkelijk de wettelijke eigenaar van het perceel geworden.

U ontvangt van ons alle documenten en retourneert deze samen met u identiteitsbewijs.

De notaris stuurt u de akte, de eindafrekening met de koopsom en maakt
een afspraak met u voor het ondertekenen van de koopakte.

Na betaling van het bedrag op de derdenrekening van de notaris, verzorgt de notaris de eigendomsakte, plus het afschrift van de kadastrale bijschrijving, u bent nu de wettelijke eigenaar van het perceel.

Let op!

Het is momenteel erg druk bij de notariskantoren in Nederland. Wij doen onze uiterste best om de best beschikbare notaris te vinden om het notariële proces zo spoedig mogelijk te laten verlopen voor u. Het kan echter voorkomen dat de passering van uw perceel iets meer tijd in beslag neemt dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Heeft u nog vragen?

Vul hieronder uw gegevens in, wij informeren u graag zorgvuldig over de mogelijkheid om te investeren in grond.

Wij horen graag van u!

Vul hier uw gegevens in:

    × Chat met ons!
    Geverifieerd door MonsterInsights