Skip to main content

Investeren in grondProcedure investeren in Nederlandse grond

Disclaimer & Privacy

Suntorian Sustainable Partners B.V. is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van strategisch gelegen grond. Wij verwerken hierbij ook bepaalde persoonsgegevens. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy, leggen wij u in deze privacyverklaring uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn.
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Onze Website

Wij verzamelen via onze websites www.Suntorian.nl en www.Suntorian.com verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer (of smartphone) worden geplaatst, die op een later moment weer kunnen worden herkend door onze website.
Wij maken gebruik van functionele, analytische en trackingcookies.

Functionele cookies
 Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website te laten werken en worden om die reden altijd geplaatst. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website veilig kan worden bezocht.

Analytische cookies
 Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te kunnen analyseren. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. In dit geval maken wij gebruik van cookies van Google Analytics. We zullen de gegevens die worden verzameld door deze cookies niet delen met Google voor andere doeleinden, en hebben dit vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Daarnaast zal het laatste gedeelte van uw IP-adres gemaskeerd worden.

Trackingcookies
 Onze website maakt ook gebruik van een aan cookies soortgelijke techniek om onze websitebezoekers te tracken. Dit soort cookies en technieken leggen uw surfgedrag vast om gerichte advertenties te kunnen tonen. Wij vragen altijd uw toestemming voordat wij dit soort cookies op uw computer of smartphone plaatsen. U kunt deze cookies automatisch weigeren of verwijderen door uw browser hier op in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat onze website niet meer optimaal werkt.

Contact met ons

In een persoonlijk gesprek vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens om een voor u zo passend mogelijke strategie en portefeuille samen te stellen. U kunt er voor kiezen om zelf telefonisch contact met ons op te nemen, een afspraak te maken op ons kantoor, of een vraag te stellen via onze website. U kunt tevens informatie verkrijgen over een van onze actuele projecten door een brochure aan te vragen.

Brochure aanvragen
Om u op uw verzoek een brochure toe te kunnen zenden, vragen wij u om de door u gewenste aanhef door te geven, en om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats te verstrekken. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen om te bepalen welk project het meest in overeenstemming is met uw wensen. Daarnaast proberen wij hiermee te voorkomen dat u ongewenste brochures toegestuurd krijgt. Wij zullen de brochure vervolgens, afhankelijk van uw keuze, per post of per e-mail aan u toezenden. We zullen uw gegevens een jaar bewaren, zodat wij u in een later stadium van het adviestraject zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn. Indien u de brochure per e-mail wenst te ontvangen, sturen wij u per e-mail een link naar onze online brochure of voegen wij deze direct toe aan de e-mail.

Telefonisch contact
Indien u interesse heeft in onze producten en diensten, dan staan wij u graag telefonisch te woord. We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering, dus is het mogelijk dat wij zelf telefonisch contact met u opnemen om u attent te maken op onze producten en diensten. In dit kader gebruiken wij uw naam en het telefoonnummer, welke gegevens u aan ons heeft verstrekt of die wij hebben geraadpleegd via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Gegevens over het telefonisch contact tussen u en Suntorian Sustainable Partners B.V. worden bewaard om u bij een volgend contact gerichter te woord te kunnen staan.
Wij kunnen deze telefoongesprekken opnemen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, voor het meten van de effectiviteit en kwaliteit van onze dienstverlening en ter voorkoming van (identiteit)fraude. De opnames zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, en zullen binnen maximaal 90 dagen worden verwijderd, tenzij er op dat moment sprake is van een geschil of er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Afspraak op kantoor
Wij heten u van harte welkom op ons kantoor in Zaandam. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak met ons maken. U ontvangt van ons een bevestiging van de afspraak per mail met hierin ook onze adresgegevens.

Contactformulier
Via onze website kunt u direct uw vraag stellen aan Suntorian Sustainable Partners B.V. door uw bericht achter te laten in het daartoe bestemde formulier. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, vragen we u om uw aanhef, telefoonnummer en e-mailadres. Als u dat wenst, kunt u ook uw voor- en/of achternaam doorgeven om persoonlijk aangesproken te kunnen worden. Vervolgens zullen wij telefonisch contact met u opnemen om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Mocht u besluiten geen gebruik te maken van onze diensten en niet te willen investeren op dit moment, dan zullen we uw gegevens nog drie maanden (of een andere periode naar uw keuze) bewaren, na welke periode wij weer telefonisch contact met u op zullen nemen. In het geval dat u aangeeft ook in de toekomst geen gebruik te willen maken van onze diensten zullen wij uw gegevens verwijderen in lijn met een regulier verwijderingsverzoek.

Investeerders

Suntorian Sustainable Partners B.V. laat u in een persoonlijk gesprek graag helder en duidelijk zien welke mogelijkheden er zijn voor het investeren in strategische grond. Om uw wensen en situatie in kaart te brengen en voor u een passend aanbod te kunnen selecteren, kunnen wij u bijvoorbeeld vragen naar het bedrag dat u wenst te investeren en of u bekend bent met investeringen of de grondmarkt. U bent niet verplicht om onze deze informatie te verschaffen, maar dit kan tot gevolg hebben dat wij u minder goed van dienst kunnen zijn.

Aankoop grond

Wanneer u besluit over te gaan tot aankoop van de door ons aangeboden grond, maken wij een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek om de koopovereenkomst en bijbehorende informatie door te nemen. Wij dienen uw initialen, naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer op te nemen in deze koopovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij geen koopovereenkomst voor u opstellen. De ondertekende koopovereenkomst wordt vervolgens doorgestuurd naar de notaris die de eigendomsoverdracht voor u zal verzorgen. In dit kader verzamelen wij ook uw e-mailadres en telefoonnummer, om (indien nodig) contact met u te kunnen opnemen en bevestigingen te kunnen sturen. De notaris zal de leveringsakte en het afschrift van de kadastrale bijschrijving per post naar u toesturen.

Bestaande klanten

Indien u via Suntorian Sustainable Partners B.V. de trotse bezitter bent geworden van een kadastraal geregistreerd perceel grond, zullen wij u per e-mail op de hoogte houden over eventuele ontwikkelingen van dit perceel en de toekomstperspectieven hiervan. Daarnaast kunnen wij u per e-mail informeren over gelijke projecten en percelen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze e-mails door een bericht van deze strekking te sturen naar in**@Su*******.nl.
De gegevens die we van u verzameld hebben in het kader van deze investering(en) zullen wij ook nadat u eigenaar bent geworden van het perceel voor u bewaren. In verband met onze fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om verschillende documenten en persoonsgegevens van u gedurende 7 jaar te bewaren, zoals de (koop)overeenkomsten en andere afspraken, afsprakenboeken, correspondentie en andere gegevens die behoren tot een verplichte debiteurenadministratie.

Delen met derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere bedrijven, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Zo delen wij bepaalde persoonsgegevens met de notaris om de eigendom van specifieke grond aan u over te laten dragen.

Uw rechten

Suntorian Sustainable Partners B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. U heeft daarom verschillende rechten: u kunt Suntorian Sustainable Partners B.V. verzoeken om inzage, correctie of wissing van uw gegevens, om beperking van uw verwerking en om uw gegevens aan u – of rechtstreeks aan een derde – te laten overdragen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen specifieke verwerkingen.
Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit laat echter de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van deze toestemming onverlet.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Suntorian Sustainable Partners B.V. heeft u het recht om:
• uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
• rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
• uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Suntorian Sustainable Partners B.V. maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
• uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.
Wij zullen binnen maximaal 30 dagen reageren op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan kunnen wij deze termijn met 60 dagen worden verlengd. Hier zullen we u tijdig over informeren. U dient er rekening mee te houden dat wij uw verzoek in bepaalde gevallen kunnen afwijzen. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Gebruik van deze website

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor deze website (www.Suntorian.nl) Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij vragen u daarom onze disclaimer goed te lezen.

Onze website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Aansprakelijkheid
Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Suntorian Sustainable Partners B.V. of van een ander die rechthebbende is. 

Wijzigingen aan de website
Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Nederlands recht
Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Suntorian Sustainable Partners B.V.
Westzijde 78
1506 EG Zaandam
Tel. 075-7600750

Heeft u een andere vraag?

Suntorian is graag transparant over haar dienstverlening. Heeft u een vraag over onze website of over onze werkwijze?
Neem gerust contact met ons op: 075-7600750 of vul onderaan het contactformulier in.

Wij horen graag van u!

Vul hier uw gegevens in:

    × Chat met ons!
    Geverifieerd door MonsterInsights