Skip to main content

Vragen over grondzaken?

Wij helpen u graag

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het investeren in grond en krijgt u inzicht in waar u op moet letten en welke zaken daarbij komen kijken. Mocht u nog andere vragen hebben of specifiek advies nodig hebben, dan staan wij voor u klaar om u verder te helpen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Waarom juist nu grond kopen?

Het huidige tekort aan woningen is een probleem dat al geruime tijd speelt en naar verwachting zal blijven groeien in de komende jaren. Het recente rapport van ABF Research schat het huidige tekort op 315.000 woningen en verwacht dat dit aantal kan oplopen tot maar liefst 380.000 in 2022. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat er een grote vraag is naar bouwgrond en dit zet de prijzen van grond alleen maar verder onder druk. Bovendien wordt grond steeds schaarser en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.

Naast de schaarste van grond, is er ook een financiële reden om te investeren in grond. Het is tegenwoordig namelijk niet meer rendabel om uw geld op de bank te laten staan, gezien de negatieve rente die u daarover moet betalen. Bovendien zijn de crypto- en beleggingsmarkten zeer volatiel en onvoorspelbaar.

Investeren in grond biedt daarentegen juist rust en zekerheid op lange termijn. Een strategisch gelegen kavel grond kan bijvoorbeeld in waarde stijgen vanwege de vraag naar woningen in die regio. Daarnaast is grond een tastbaar goed dat niet verloren kan gaan, zoals bijvoorbeeld bij aandelen of cryptocurrency wel het geval kan zijn.

Het is dus uitgerekend nu het moment om te investeren in grond. Met het groeiende tekort aan woningen en de toenemende schaarste van grond, is het vrijwel zeker dat de vraag naar bouwgrond alleen maar zal toenemen. Een investering in grond kan op lange termijn daarom een solide belegging zijn die rust en zekerheid biedt.

Wat maakt investeren in grond aantrekkelijk?

Duurzaam: Grond is duurzaam en gaat niet zomaar verloren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld geld op een bankrekening dat aan inflatie onderhevig kan zijn.

Schaarste: Grond is schaars en de beschikbaarheid ervan neemt af, vooral in stedelijke gebieden.

Waardevast: Grond is vaak waardevast en kan in waarde stijgen naarmate de tijd verstrijkt, vooral als het gaat om grond met ontwikkelingspotentieel.

Tastbaar: Grond is een tastbaar goed en biedt meer zekerheid dan bijvoorbeeld aandelen of cryptocurrency, die volatieler zijn.

Eigendom: Grond wordt uw eigendom en kan niet zonder uw goedkeuring worden vervreemd.

Vermogensbehoud: Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en kan leiden tot vermogensgroei.

Verhandelbaar: Grond is een verhandelbaar bezit en kan op elk gewenst moment worden verkocht.

Financiële rust: Investeren in grond biedt financiële rust en een veilige investering voor de toekomst.

Ben ik na de aankoop nog afhankelijk van
Suntorian Sustainable Partners BV?

Als investeerder in grond bent u eigenaar, dit wordt geregistreerd in het kadaster. Buiten een bestemmingswijziging of een onteigening (wat zelden voorkomt) bepaalt u, en alleen u wat er met uw kavel gebeurt. U bent onafhankelijk van anderen. U heeft het beheer volledig in eigendom. U bent dus onafhankelijk van Suntorian Sustainable Partners.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

Bij Suntorian Sustainable Partners wordt u officieel eigenaar van het perceel dat we ontwikkelen. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar.

Kan ik de grond ook schenken?

Het schenken van grond aan uw kinderen is een manier om vermogen over te dragen zonder dat zij direct toegang hebben tot liquide middelen. Grond kan namelijk niet direct worden omgezet in geld, waardoor u uw kinderen een waardevol bezit geeft dat zij in de toekomst kunnen gebruiken.

Daarnaast kan het schenken van grond aan uw kinderen belastingvoordeel opleveren. Zo is het mogelijk om jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij te schenken, dit bedrag is in 2023 vastgesteld op €6.244 per kind. Dit betekent dat u zonder schenkbelasting te hoeven betalen, jaarlijks dit bedrag aan uw kinderen kunt schenken. Ook is er een eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. In 2023 is deze vrijstelling vastgesteld op € 32.367. Dit betekent dat u uw kinderen eenmalig belastingvrij dit bedrag kunt schenken.

Bovendien kan het schenken van grond aan uw kinderen ook fiscaal voordelig zijn omdat de waarde van de grond voor de erfbelasting lager kan uitvallen dan de waarde van het geld dat u zou nalaten. Dit komt doordat de waarde van de grond afhankelijk is van de bestemming en de marktwaarde. In sommige gevallen kan de waarde van de grond hierdoor lager zijn dan de waarde van het geld dat u zou nalaten. Hierdoor kan de erfenisbelasting lager uitvallen en hebben uw kinderen meer aan uw nalatenschap.

Wel is het belangrijk om te onthouden dat er nog wel andere fiscale en juridische aspecten bij komen kijken. Het is daarom altijd verstandig om u goed te laten informeren over de mogelijkheden en consequenties voordat u besluit om grond te schenken aan uw kinderen.

Staat Suntorian Sustainable Partners
onder toezicht van de AFM?

AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten”. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de Wet financieel toezicht, hierna “Wft”), terwijl de AFM toezicht houdt op de naleving ervan. Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen), maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten.

Suntorian Sustainable Partners bv is een aanbieder van grondposities in Nederland. Bij het passeren van de koopakte bij de notaris, verkrijgen onze kopers het volledige eigendom van de grond en zijn zij daarna zelf verantwoordelijk voor het beheren ervan. Vanwege deze structuur staat het huidige door Suntorian aangeboden product niet onder toezicht van de AFM en is Suntorian Sustainable Partners evenmin vergunningplichtig ingevolge de Wft.

 

Kan ik mijn grond ook verkopen?

Wanneer u grond koopt, dan heeft u waarschijnlijk een langetermijnvisie voor deze investering. Het kan echter voorkomen dat u de grond tussentijds wilt verkopen voordat het de status van bouwgrond heeft bereikt. Met tussentijds bedoelen we dat u de grond verkoopt nog voordat het de transitie naar bouwgrond heeft meegemaakt.

Als u ervoor kiest om de grond te verkopen voordat het de status van bouwgrond heeft, is het nog steeds mogelijk om een mooie winst te maken. Immers neemt de waarde van grond over het algemeen ook in de tussentijd toe, bijvoorbeeld omdat aanbieders van grond (zoals Suntorian) de gronden niet meer te koop aanbieden. De vraag naar grond neemt alsmaar toe en het aanbod is uiterst beperkt. Aangezien u na aankoop volledig eigenaar wordt van de grond die u bij ons heeft gekocht, heeft u ook de volledige vrijheid om te beslissen wanneer u deze geheel of gedeeltelijk wilt verkopen.

Wat als mijn grond onteigend wordt?

Hoewel onteigening van grond kan klinken als een bedreiging voor de eigenaar, kan het ook zeker een positieve uitkomst hebben voor de grondeigenaar. Onteigening houdt in dat de overheid het eigendomsrecht van een stuk grond overneemt voor een publiek doel, zoals het aanleggen van wegen, het bouwen van openbare gebouwen of het realiseren van infrastructuurprojecten.

Het is belangrijk op te merken dat de overheid niet zomaar grond kan onteigenen en dat er een uitgebreid proces van overleg en onderhandeling plaatsvindt voordat onteigening kan plaatsvinden. Daarnaast hebben grondeigenaren recht op rechtsbijstand en kunnen zij de schadeloosstelling laten beoordelen door een deskundige om er zeker van te zijn dat zij een eerlijke vergoeding ontvangen. Bovendien is het juist de intentie bij het kopen van grond als investering om deze weer te verkopen.

Voor een grondeigenaar kan onteigening juist interessant zijn, omdat het in dat geval om rendement gaat. Het is namelijk vaak zo dat de grondeigenaar bij onteigening een veel hogere prijs ontvangt dan hij oorspronkelijk voor de grond heeft betaald. Dit maakt grond als investering een aantrekkelijke optie. Dit staat in schril contrast met de situatie van mensen die een woning bezitten die al lange tijd in de familie is en waarbij emoties vaak een rol spelen. Voor hen kan het verlies van een woning een emotionele en pijnlijke ervaring zijn. Bij grond gaat het vooral om het financiële rendement, terwijl bij woningen vaak meer emoties en persoonlijke betrokkenheid komen kijken.

Wat is jullie weerwoord op de negatieve
berichtgeving in het nieuws?

Het is voor ons uiteraard uiterst vervelend om te zien dat er negatieve berichten zijn ontstaan omtrent andere partijen in de markt. Als ervaren aanbieder van grond weten wij als geen ander wat de potentie van grond kan zijn en welke kansen het biedt voor investeerders. Wij geloven sterk in ons onderzoek en expertise en zijn overtuigd van de kwaliteit van onze gronden. Daarom kunnen wij voor 100% achter de door ons aangeboden grondproposities staan.

Onze gronden worden bijvoorbeeld al vermeld in de structuurvisie van de gemeente en zijn door het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) reeds aangewezen als geschikte bouwlocatie. Dat betekent dat er een aanzienlijke kans is dat deze gronden in de toekomst ontwikkeld zullen worden en dus in waarde zullen stijgen.

Bij het investeren in grond gaat het om een solide en betrouwbare investering voor de lange termijn. Wij begrijpen dat het voor sommige mensen lastig kan zijn om de voordelen hiervan in te zien, maar wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van gedegen informatie en advies.

Mocht u nog twijfelen over het investeren in grond, dan raden wij u aan om uzelf goed te laten informeren en te kijken naar de kwaliteit van de grond en de omgeving waarin deze zich bevindt. Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren graag.

Heeft u een andere vraag?

Vul hier uw gegevens in:

    × Chat met ons!
    Geverifieerd door MonsterInsights