Skip to main content

Video Nieuwsuur: Grote woningnood in Nederland

Net voor de Coronacrisis zaten we in een stikstofcrisis en die belemmerde de woningbouw. Op dit moment is er een tekort aan ruim 300.000 woningen en die zal de komende 30 jaar oplopen tot zo’n anderhalf miljoen. Ook is er een tekort aan ruimte om deze te realiseren.

Tymon De Weger (wethouder in Woerden): “Wij willen in Woerden tot 2040, 4.000 woningen bouwen waarvan een deel buiten de stad in het Groene Hart”.

Bob Duindam (wethouder in Oudewater): “Wij willen tot 2040, 650 woningen bouwen waarvan 450 buiten de stadsgrenzen in het Groene Hart.”
Guus Elkhuizen (wethouder in Nieuwkoop) “Wij willen tot 2030, 1.900 woningen bouwen waarvan een gedeelte buiten de dorpen, maar in het Groene Hart.”
Dit zijn uitspraken van 3 bezorgde wetgevers van gemeentes in het Groene Hart. Zij willen bouwen buiten de gemeente grenzen. Ook Gerard van As, wethouder van Alphen aan de Rijn, heeft de grootste plannen om in het Groene Hart te bouwen. Momenteel hebben we de Coronacrisis en nog een woningcrisis erboven op. De woningcrisis is zo groot dat het een vorm is van woningnood en zeker in de randstad die we nog nooit hebben gekend.
Doordat de woningbouw sinds 2017 in handen liggen van de gemeentes, maken CEO’s, wetenschappers en ambtenaren zich zorgen om de ruimtelijke ordening in Nederland.
Volgens Frans Blom, onderzoeker van Denkwerk bestaat het Groene Hart Grotendeels uit uitgeteerde landbouwgrond die niet meer nuttig is voor boeren. De overheid moet het voortouw nemen om een ruimtelijke visie te ontwikkelen. We hebben grote uitdagingen voor ons en daar is een nationaal plan voor nodig. “Wij zijn niet bezig met groei.”zegt Bob Duindam. “We willen puur de mensen die hier in Nederland zijn geboren en getogen en hier werken een plek gunnen om te kunnen wonen.”
Gedeputeerde Anne koning schrapte de uitbreidingsplannen van Alphen aan de Rijn en zij wil dat de wethouders hun woningtekort binnen de gemeentegrenzen oplossen.
“De provincie heeft het Groene Hart op slot gezet voor woningbouw, maar we hebben de grens echt bereikt.” Zegt Tymon De Weger. Volgens Guus Elkhuizen doet de gemeente er heel soepel over om windmolens in het natuurgebied te plaatsen, maar als het komt op woningbouw gaat de deur op slot. Ook Bob Duindam vindt dat het allemaal te lang heeft geduurd.

Frans Blom vindt dat de provinciale bestuurders kostbare tijd aan het verliezen zijn. “We hebben nu 350.000 woningen tekort, d.w.z. dat ze geen woning hebben. Dat aantal groeit naar een anderhalf miljoen. We moeten ons ook realiseren dat het ontwikkelen van een woning ongeveer 10 jaar duurt. Dus als we nu niet starten, lossen we binnen 10 jaar het probleem nog steeds niet op. Het is echt tijd dat we er nu mee beginnen”.

Gedeputeerde Anne Koning deelt de wens van de wethouders en de onderzoekers voor meer centrale regie uit Den Haag, maar ze blijft kritisch op bouwen in het groen.

Bron:  Nieuwsuur

Leave a Reply

× Chat met ons!
Geverifieerd door MonsterInsights