Skip to main content

Veel grond wordt te goedkoop verkocht

Maxim Huisman, eigenaar van OX Planontwikkeling, waarschuwt dat veel grondeigenaren te snel ingaan op aanbiedingen van projectontwikkelaars en bouwbedrijven voor de verkoop van hun (agrarische) grond. Dit kan leiden tot het mislopen van aanzienlijke opbrengsten. Hoewel agrarische grond momenteel zeer in trek is als investering vanwege de krapte op de woningmarkt en ambitieuze nieuwbouwplannen van de overheid, moeten grondeigenaren rekening houden met mogelijke herontwikkeling van de locatie in de toekomst. Wanneer zij hier geen rekening mee houden, bestaat het risico dat zij de grond voor een te lage prijs verkopen, waardoor de koper alle waardestijging krijgt.
Het is belangrijk om te begrijpen dat een eerste bieding slechts een eerste voorstel is, waar vaak nog ruimte in zit. Om tot de beste prijs en afspraken te komen, is het noodzakelijk dat zowel de koper als verkoper begrip hebben voor elkaars positie. Daarom is het van cruciaal belang dat grondeigenaren, makelaars of rentmeesters goed voorbereid een verkoop ingaan en inzicht hebben in de huidige verkoopwaarde van de grond, de potentie voor toekomstige herontwikkeling, een mogelijk plan bij herontwikkeling, de potentiële waarde na herontwikkeling, de mogelijkheden en scenario’s bij verkoop aan een projectontwikkelaar of bouwer, en de gewenste verkoopvoorwaarden.
Huisman benadrukt dat het essentieel is om van tevoren de juiste voorbereidingen te treffen omdat het vaak te laat is om de voorwaarden voor de verkoper te verbeteren als de grond eenmaal is verkocht. Grondeigenaren moeten dus zorgvuldig overwegen of zij een aanbieding van een projectontwikkelaar of bouwbedrijf accepteren, en goed voorbereid zijn om tot de beste prijs en afspraken te komen.
Het investeren in agrarische grond kan momenteel een verstandige keuze zijn vanwege de krapte op de woningmarkt en de ambitieuze nieuwbouwplannen van de overheid. Het advies is dan ook om niet direct het eerste voorstel te accepteren en te beseffen dat er vaak nog veel ruimte in een bieding zit.

Leave a Reply

× Chat met ons!
Geverifieerd door MonsterInsights