Skip to main content

Wie koopt (agrarische) grond en waarom?

Het kopen van grond is misschien wel de oudste investering die er is.
De beroemde schrijver Mark Twain zei ooit al Buy land, they’re not making it anymore.
Vandaag de dag is het aankopen van grond nog steeds een bekend fenomeen. Waar vroeger het kopen van grote percelen investeringsgrond alleen was weggelegd voor grote institutionele investeerders, banken, gemeenten en pensioenfondsen zien we ook steeds meer dat particuliere beleggers en investeerders beleggen in grond maar waarom kopen mensen grond en wat voor soort mensen zijn dit? Op deze pagina zetten we ze eens op een rijtje.

Wie koopt agrarische grond en waarom?

Het is algemeen bekend dat investeren in vastgoed een solide beleggingsstrategie kan zijn, vooral tijdens economische onzekerheid zoals omvallende banken en hoge inflatie. Een van de beste manieren om in vastgoed te investeren is door grond te kopen. Grondbezit kan verschillende voordelen bieden, waaronder een betere bescherming tegen inflatie, langdurige winstgevendheid en flexibiliteit bij het ontwikkelen van onroerend goed.

In tijden van economische onzekerheid kan het kopen van grond een waardevol middel zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren en uw kapitaal te beschermen tegen inflatie. Terwijl de geldhoeveelheid toeneemt, neemt de waarde van het geld af, waardoor vastgoedbeleggingen waardevoller worden. Grond is hierbij een solide keuze, omdat het een eindige hulpbron is en de prijs ervan in de loop van de tijd vaak stijgt.

Een ander voordeel van het investeren in grond is de potentiële langdurige winstgevendheid. Terwijl vastgoedprijzen kunnen fluctueren, blijft grond waardevol omdat het in principe niet kan worden vernietigd. Door de toenemende bevolking en de groei van stedelijke gebieden zal de vraag naar grond in de toekomst alleen maar toenemen.

Ten slotte biedt het bezitten van grond flexibiliteit bij het ontwikkelen van onroerend goed. Als u grond bezit, hebt u de mogelijkheid om deze te ontwikkelen tot bijvoorbeeld woningen, commerciële gebouwen, industrieterreinen enzovoort. Door uw grond te ontwikkelen, kunt u potentiële winsten maximaliseren en een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap waarin u investeert.

In tegenstelling tot aandelen of andere financiële instrumenten biedt het investeren in grond een tastbaar en duurzaam actief dat u kunt aanraken en zien. Met de voordelen van waardevastheid, potentiële winstgevendheid en flexibiliteit bij het ontwikkelen van onroerend goed, kan het bezitten van grond een slimme keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een langetermijninvestering. Dus als u op zoek bent naar een veilige haven voor uw kapitaal in tijden van economische onzekerheid, overweeg dan te investeren in grond.

In andere landen en culturen is het kopen van grond een veel bekender fenomeen dan in ons koude kikkerlandje. In Nederland zijn er natuurlijk de agrarische ondernemers. Voor hen ligt het rendement in het feit dat zij er koeien of schapen op kunnen zetten. De boeren zijn ze er vaak bij gebaat om een zo groot mogelijk stuk grond aan te kopen omdat de dieren de ruimte nodig hebben en/of omdat zij moeten voldoen aan bepaalde quota. Tevens zijn er in deze tijd van woningnood en het tekort aan woonruimte veel mensen die op zoek zijn naar een stuk grond om bijvoorbeeld een Tinyhouse op te bouwen of een kleine woonaccommodatie al dan niet met een aansluitend stuk landbouwgrond om een voedselbos of moestuin op te realiseren. Ook zijn er steeds meer (particuliere) investeerders die hun heil zoeken in het aankopen van landbouwgrond. Vaak omdat de gronden perspectief bieden op een transitie richting bouwgrond en wanneer dit plaatsvind het rendement naar verwachting zeer gunstig zal zijn. Als investering biedt het kopen van warme agrarische grond vaak een zeer goede aanvulling op de beleggingsportefeuille.

De agrarische ondernemer

Grondbezit kan een slimme investering zijn in tijden van economische onzekerheid en hoge inflatie. Wanneer banken omvallen en de aandelenmarkt instabiel is, kan het kopen van grond een stabiele en waardevaste optie zijn. Maar wat maakt grondbezit nu zo aantrekkelijk voor investeerders en boeren?

Allereerst is de prijs van grond vaak een belangrijk aspect voor kopers. Voor boeren is het van belang dat ze grotere stukken aaneengesloten landbouwgrond kunnen kopen om hun activiteiten op te kunnen realiseren. Daarom zijn zij over het algemeen minder geïnteresseerd in beleggingsgrond en geven zij de voorkeur aan een hectare grond in een buitengebied omdat de prijzen hier vaak aanzienlijk goedkoper zijn.

Een ander voordeel van grondbezit is dat er geen sprake is van verval of slijtage van de grond. Grond behoudt zijn waarde, en kan zelfs in waarde stijgen naarmate er schaarste ontstaat. Hierdoor kan het een goede optie zijn om een deel van uw vermogen in grond te investeren.

Maar grondbezit biedt niet alleen voordelen voor investeerders. Voor boeren kan het bezit van landbouwgrond een belangrijke rol spelen bij het succesvol uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Door eigen grond te bezitten, zijn boeren minder afhankelijk van prijsfluctuaties op de grondmarkt. Daarnaast kunnen zij hun bedrijfsactiviteiten optimaliseren en investeren in duurzame landbouwmethoden.

Tot slot biedt het bezit van landbouwgrond ook voordelen voor de samenleving. Het zorgt voor behoud van de biodiversiteit, het landschap en de natuur, en draagt bij aan de voedselzekerheid. Door te investeren in grond draagt u dus niet alleen bij aan uw eigen financiële zekerheid, maar ook aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Als u op zoek bent naar een investering met potentieel hoge opbrengsten en weinig risico, dan kan het kopen van grond een aantrekkelijke optie zijn. Met de huidige economische onzekerheid en inflatie is het belangrijk om te kijken naar stabiele en waardevaste investeringsmogelijkheden. Bovendien kan het bezit van landbouwgrond niet alleen voordelig zijn voor u, maar ook voor de samenleving en de toekomst van onze planeet.

De mensen met een bouwbehoefte

Natuurlijk begrijpen wij dat er mensen zijn die graag een stuk grond willen kopen om er een Tiny House, containerwoning of voedselbos op te realiseren. Helaas is het in Nederland niet zo gemakkelijk als gedacht om zomaar ergens een woning te plaatsen. Gronden hebben verschillende bestemmingen en daarom gelden er ook verschillende regels voor de bebouwing ervan.

Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar een woning te plaatsen op agrarische grond, landbouwgrond of bosgrond. Een Tiny House, containerwoning of chalet valt hier dus ook onder. Het is een hardnekkige fabel dat wanneer er onder het tinyhouse wielen zouden zijn, deze wel gewoon geplaatst zou kunnen worden. De wetgeving omtrent Tiny Houses, miniwoningen, containerwoningen en modulaire woningen is in Nederland nog vrij ouderwets en het is dan ook niet gemakkelijk om iets van de grond te krijgen.

Het is weliswaar altijd mogelijk om een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente wanneer u de grond in volledig eigendom heeft. Maar de kans dat een dergelijke bouwvergunning ook daadwerkelijk afgegeven wordt, is bijzonder klein. Een Tiny House, containerwoning of chalet moet namelijk ook binnen de omgevingsvergunning van de gemeente vallen. Deze vergunning wordt door gemeentes afgegeven omtrent een woonobject. Hierin zijn verschillende eisen opgenomen waaraan de woning dient te voldoen, zoals de hoogte, breedte etc. Ook staat hier vaak in vermeld dat het gebouw moet voldoen aan het bouwbesluit 2012. Hierin staan bouwtechnische eisen beschreven op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Een Tiny House of woning in container valt vaak niet binnen de richtlijnen van de omgevingsvergunning en wordt derhalve meestal afgewezen. Maar wat zijn dan wel de mogelijkheden? Allereerst is er natuurlijk de mogelijkheid om kant-en-klare bouwgrond te kopen, hier kunt u immers een woning op bouwen toch? Ja, dat klopt, maar ook hier zijn wederom haken en ogen. Een Tiny House, containerwoning of chalet moet namelijk wel weer binnen de omgevingsvergunning van de gemeente vallen. Daarnaast zijn er ook nog speciale regels voor recreatiewoningen. Zo mag u bijvoorbeeld niet permanent wonen in een recreatiewoning. Het is dan ook belangrijk om goed te kijken naar de bestemming van de grond en de regels die daarbij horen.

We begrijpen ook dat er mensen zijn die graag een stuk grond willen kopen als investering, om zo vermogen te beschermen. Wij bieden dan ook grond aan die specifiek bedoeld is als investering. Dit zijn bijvoorbeeld gronden met agrarische bestemming, waarop u geen woning mag bouwen, maar waar u wel in kunt investeren.

Naast de optie van kant-en-klare bouwgrond is er nog een andere mogelijkheid: investeren in grond als vermogensbescherming. Bij deze optie gaat het niet om het bouwen van een woning, maar om het aankopen van grond als investering. Het kopen van grond als investering is een slimme keuze voor mensen die hun vermogen willen beschermen.
De waarde van grond is in de loop der jaren vrijwel altijd gestegen. Grond kan niet zomaar worden bijgemaakt en de vraag naar grond blijft toenemen. Dit maakt dat grond een relatief veilige investering is. Daarnaast kan grond ook worden verpacht aan agrariërs, wat een extra inkomstenbron kan opleveren.

Wanneer u overweegt om grond als investering aan te schaffen, is het belangrijk om rekening te houden met verschillende zaken. Zo is het belangrijk om te kijken naar de locatie van de grond. Is de grond gelegen in een gebied waar de vraag naar grond hoog is? Is de grond goed bereikbaar? Zijn er plannen voor de ontwikkeling van het gebied waar de grond is gelegen? Dit zijn allemaal zaken die de waarde van de grond kunnen beïnvloeden. Het aankopen van grond als investering is een interessante optie voor mensen die op zoek zijn naar een veilige manier om hun vermogen te beschermen.

Bouwbesluit 2012. Hierin staan bouwtechnische eisen beschreven op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Een tinyhouse of woning in container valt (vaak) niet binnen de richtlijnen van de omgevingsvergunning en wordt derhalve meestal afgewezen maar velen zien hier toch de uitdaging om zich vast te bijten in de omschrijving en hier creatieve oplossingen voor te vinden die hierop aansluiten. In het kort komt het er over het algemeen op neer dat een tinyhouse of containerwoning enkel gerealiseerd kan worden op speciaal door de gemeente aangewezen (agrarische of tuinbouwgronden) die tijdelijk (meestal zo’n 1 tot 5 jaar) dienst kunnen doen als tinyhousecommunity of commune.

De investeerder

 

Als je denkt aan investeren, dan denk je waarschijnlijk aan de aandelenmarkt, vastgoed of misschien zelfs cryptocurrencies. Maar er is nog een ander type investering dat vaak over het hoofd wordt gezien: grond. Het kopen van grond kan een slimme manier zijn om je vermogen te beschermen en zelfs te laten groeien. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van het investeren in grond. Maar wie zijn deze mensen en waarom kiezen zij voor deze vorm van investeren?

Allereerst zijn er de mensen die op zoek zijn naar een veilige investering die niet afhankelijk is van de schommelingen op de aandelenmarkt. Grond kan een stabiele investering zijn omdat de waarde van land vaak gestaag stijgt. Dit kan vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die willen investeren op de lange termijn.
Daarnaast zijn er mensen die op zoek zijn naar manieren om hun vermogen te beschermen tegen inflatie en belastingen. Grond kan een waardevolle aanvulling zijn op een portfolio omdat het een tastbaar goed is en daarom minder gevoelig is voor inflatie. Bovendien zijn er vaak belastingvoordelen verbonden aan het investeren in grond, afhankelijk van de lokale wetgeving.

Het kopen van grond kan dus verschillende voordelen hebben, afhankelijk van de persoonlijke situatie en doelstellingen. Het investeren in grond hoeft niet per se voor de lange termijn te zijn. Mensen kunnen er ook voor kiezen om grond aan te schaffen als een relatief korte termijn investering, waarbij ze de grond weer van de hand doen wanneer de waarde is gestegen.

Een ander voordeel van het investeren in grond is dat het relatief eenvoudig is om te beheren. In tegenstelling tot andere vormen van investeringen zoals vastgoed, zijn er minder onderhoudskosten en administratieve taken verbonden aan het bezitten van grond. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor mensen die weinig tijd of kennis hebben om te investeren in vastgoed of andere complexe beleggingen.
Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat het kopen van grond een goede manier kan zijn om diversificatie in een beleggingsportefeuille te brengen. Door te investeren in verschillende soorten beleggingen, waaronder grond, kunnen beleggers hun risico spreiden en hun rendement optimaliseren.

Kortom, grond kan een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid zijn voor mensen die op zoek zijn naar een stabiele, tastbare investering die minder gevoelig is voor inflatie en belastingen, en die ook mogelijkheden biedt voor diversificatie en een duurzame levensstijl.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

Een investering in grond kan op verschillende manieren gewaarborgd zijn. Ten eerste is de waarde van grond vaak gestaag stijgend, vooral als het gaat om grond met ontwikkelingspotentieel. Dit betekent dat er een goede kans is dat de waarde van de grond zal stijgen in de loop van de tijd. Bovendien is grond een tastbaar goed en dus minder volatiel dan andere investeringen, zoals aandelen of cryptocurrency.

Daarnaast biedt het kopen van grond via de notaris extra zekerheid. Een notaris is een onafhankelijke en onpartijdige jurist die belast is met het opstellen en verifiëren van juridische documenten, waaronder de aankoop van grond. De notaris zal het eigendom van de grond controleren en ervoor zorgen dat de overdracht van het eigendom correct verloopt.

Bovendien kan de notaris ook adviseren over eventuele bijkomende verplichtingen, zoals milieu- of bestemmingsplanaanpassingen die mogelijk van invloed zijn op de waarde van de grond. De notaris kan ook nagaan of er eventuele lasten of beperkingen rusten op de grond, zoals een erfdienstbaarheid of een recht van overpad.

Naast de notaris kan ook de overheid zorgen voor waarborging van investeringen in grond. Zo is er in Nederland bijvoorbeeld het Kadaster, dat de eigendomsregistratie van grond bijhoudt en garandeert. Hierdoor is het duidelijk wie de eigenaar is van welk stuk grond en kunnen conflicten over eigendom worden voorkomen.

Kortom, investeren in grond biedt verschillende manieren van waarborging, waarbij het kopen van grond via de notaris extra zekerheid biedt. Het is daarom belangrijk om bij de aankoop van grond goed geïnformeerd te zijn en deskundig advies in te winnen. Zo kan je met een gerust hart investeren in grond en profiteren van de voordelen die deze investering kan bieden.

Meer weten?

Vul hier uw gegevens in:

    × Chat met ons!
    Geverifieerd door MonsterInsights