Skip to main content

Uit het jaarlijkse onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value en ABF Research kwam uit dat het woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam is opgelopen tot 50.000 woningen. Dat is aanzienlijk hoger dan verwacht.

Door de terugval van vele bouwvergunningen in 2019 in combinatie met de sterke bevolkingsgroei zal deze trend aanhouden. Hierdoor verwachten de onderzoekers dat landelijk gezien het tekort zal aanhouden al dan niet zal stijgen.

In het rapport werd omschreven dat de betaalbaarheid van woningen in Amsterdam hierdoor ‘enorm onder druk’ staat. De gemeente is volop bezig hiervoor oplossingen te vinden. Zo werd er in februari een intentieverklaring ondertekend met vastgoedpartijen en beleggers om in Amsterdam 10.000 huurwoningen te realiseren voor middeninkomens. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen betaalbaar moeten zijn voor onder anderen leraren en zorgverleners.

Er is ook afgesproken om binnen de metropool jaarlijks 15.000 woningen bij te bouwen, waarvan 5000 in het sociale huursegment. De gemiddelde wachtlijsttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam bedraagt momenteel zo’n 9 jaar en deze maatregelen zouden de wachtlijst moeten verkorten.

Het aantal ouderen in Nederland stijgt en juist deze groep zijn de dupe van het woningtekort omdat er de afgelopen jaren te weinig woningen werden gebouwd. De komende tien jaar zou er zo’n 35.400 huishoudens in deze leeftijdscategorie bijkomen. Ook het aantal jonge huishoudens (tot 29 jaar) neemt toe en deze bedraagt de komende vijf jaar een tekort van 9800 woningen in heel Nederland. Een groot deel komt uit Amsterdam terwijl het op dit moment al bijna onmogelijk is om een geschikte woning te vinden.

De onderzoekers vinden het belangrijk om niet alleen met de gemeente, maar ook met beleggers het probleem te kunnen oplossen, want zij zouden zo’n 26 miljard euro beschikbaar hebben om te kunnen investeren en hiermee zo’n 100.000 woning kunnen realiseren. Daarnaast zouden buitenlandse pensioenfondsen ook geïnteresseerd zijn om te investeren. Hiermee willen ze sociale huurwoningen en woningen in het middensegment realiseren.

‘Het is dus mogelijk om de grote tekorten, gezamenlijk met de corporaties, enorm te verkleinen. Wel met één voorwaarde: Dat er meer aanbod komt van bouwplannen en locaties’, aldus Capital Value en ABF Research.

Bron: AT5

Leave a Reply

× Chat met ons!
Geverifieerd door MonsterInsights