Skip to main content

845.000 nieuwe woningen nodig tot 2030 om tekort terug te dringen

De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Dat is een van de belangrijkste conclusies in de Staat van de woningmarkt 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het jaarlijkse rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Het rapport is door minister OIlongren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, 4,2 procent van de woningvoorraad. Het doel is om dit tekort terug te dringen naar 2 procent in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo’n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er de komende jaren niet alleen veel woningen worden gebouwd om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te voldoen.

Het afgelopen jaar zijn er 71.500 nieuwbouwwoningen gebouwd. Daarbovenop kwamen nog eens 10.000 woningen die zijn ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen. In 2018 werd door het kabinet de wens uitgesproken om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2025.

Het aantal nieuwe woningen dat wordt gebouwd daalt dit jaar naar verwachting naar 55.000 en in 2021 naar 50.000. Dat komt voor een belangrijk deel door de problematiek rondom stikstof, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties. Vanaf 2022 wordt er herstel verwacht.

 

Problemen voor starters en middeninkomens

Starters en middeninkomens hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden, meldt het rapport. Zij moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad. Het aandeel starters op de koopmarkt daalde van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019.

Ook kwetsbare groepen komen er moeilijk tussen. Er gaat voorlopig 50 miljoen euro extra naar de opvang van dak- en thuislozen. Op termijn wil het kabinet zoveel mogelijk af van de opvang. Daartoe moeten er de komende anderhalf jaar 10.000 extra woonplekken met begeleiding komen.

Ook de coronacrisis heeft gevolgen voor de woningmarkt. Volgens het rapport bestaat het risico dat mensen terughoudender worden bij het kopen van een woning, waardoor beleggers en ontwikkelaars minder snel in de bouw van nieuwe woningen investeren.

Minister Ollongren wijst erop dat we bij de vorige crisis van 2008 hebben gezien dat de vraag naar woningen weer snel terugkeert, terwijl de effecten op de bouw lang kunnen doorwerken.

Tussen 2020 en 2030 moeten er in totaal 845.000 woningen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te voldoen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag in de Staat van de Woningmarkt 2020.

In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Een van de belangrijkste doelen van de Staat van de Woningmarkt 2020 is om de woningbouwproductie op gang te houden. Alleen op die manier kan aan de groeiende vraag worden voldaan en kan tegelijkertijd het woningtekort worden weggewerkt.

Op dit moment is er een tekort van 331.000 woningen. Dat is 4,2 procent van de totale woningvoorraad in Nederland. Volgens het rapport moet dit voor 2035 zijn teruggebracht naar 2 procent.

Volgens minister Ollongren zal de vraag naar woningen de komende tijd alleen maar toenemen, onder meer door het groeiende aantal inwoners dat Nederland heeft. Naar verwachting heeft Nederland over vijftien jaar 18,8 miljoen inwoners. Verder blijkt uit het rapport dat vooral starters, mensen met een middeninkomen en kwetsbare mensen op dit moment moeite hebben om iets passends te vinden.

Vanwege onder meer de stikstofproblematiek, blootstelling aan PFAS (chemische stoffen) en omdat er te weinig bouwlocaties zijn, zakt de productie van nieuwbouwwoningen sterk, van 71.500 in 2019 naar, naar verwachting, 55.000 in 2020. In 2021 zakt de productie naar verwachting nog verder naar 50.000. Daarna zou de situatie zich langzaam moeten herstellen.

 

Coronacrisis maakt mensen terughoudender

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van de coronacrisis voor de woningmarkt. Door de crisis wordt gevreesd dat mensen terughoudender zullen zijn bij het kopen van een woning. Mogelijk zullen beleggers en ontwikkelaars minder snel investeren in nieuwbouwwoningen, denkt Ollongren.

Het ziet er nu naar uit dat de vraag naar woningen inderdaad is verminderd sinds het uitbreken van het coronavirus. Volgens de minister blijkt uit de vorige crisis in 2008 daarnaast dat de gevolgen voor de bouw tijdens een crisis lang kunnen aanhouden.

Vraag naar gronden om op te bouwen wordt steeds groter

De vraag naar locaties om nieuwbouw op te realiseren wordt steeds groter, tegelijk is het aanbod uiterst beperkt.
Gezien het uitbreiden van de Noord/Zuidlijn richting o.a. Purmerend, ziet het er naar uit dat bouwen in Amsterdam Noord een van de weinig overgebleven opties is.

Bronnen: Nu.nl en NOS.nl

Leave a Reply

× Chat met ons!
Geverifieerd door MonsterInsights