Skip to main content

Bevolkingsprognose: mogelijk 2 miljoen nieuwe huizen nodig in 2050

Nederland kent een ongekende woningnood op dit moment en de bevolking blijft daarbij ook maar steeds groeien door vergrijzing, migratie en individualisering. Daardoor groeien de huishoudens in Nederland waarschijnlijk tot 2 miljoen tegen 2050. (Bron: CBS en Nidi)

Uit een omvangrijk rapport van CBS en Nidi werden 7 scenario’s beschreven waarvan slechts één een kleine bevolkingskrimp van 300.000 kent. Dit kan alleen voorkomen wanneer de migratie naar Nederland volledig stopt, het geboortecijfer daalt en de levensverwachting erop achteruit gaat.

In het ergst beschreven geval groeit de bevolking tegen 2050 tot 21,8 miljoen mensen.
90% daarvan komt door migratie naar Nederland en vergrijzing van de bevolking waardoor het aantal huishoudens sterk groeit.

Bijna 10 miljoen huishoudens

Er wordt uitgegaan dat Nederland tegen 2050 zo’n 9,1 miljoen huishoudens zal gaan tellen, dat is 1,1 miljoen meer dan dat Nederland op dit moment telt. Dat de bevolking zal groeien de komende tijd is overduidelijk volgens het rapport. Hier spelen 2 factoren een grote rol: migratie en vergrijzing.

Door de voorbije jaren kennen we een grote migratiestroom. Dit zal waarschijnlijk de komende jaren nog verder toenemen en brengt een extra hoge druk op het aantal huishoudens met zich mee. Arbeidsmigranten vormen veelal een eenpersoonshuishouden. Ook is de levensverwachting in Nederland hoog waardoor er vergrijzing ontstaat.
Veel ouderen in Nederland zijn alleenwonende, vitale ouderen. In het geval van een bevolkingsgroei groeit het aantal 70-plussers met een bescheiden 1,4 miljoen tegen 2050. In dit geval zal de hedendaagse woningnood van 1 miljoen extra woningen niet genoeg zijn om de ouderen dan een woning te kunnen bieden. En dan hebben we het nog niet over de migratie toename.

De grote vraag is dus hoe de overheid dit zal gaan oplossen. Een grote woningnood bovenop de bestaande woningnood van dit moment zal één van de grootste uitdagingen zijn die Nederland ooit gekend heeft.

Leave a Reply