Skip to main content

Hoe werkt het investeren in grond?

Het kopen van grond is misschien wel de oudste investering die er is.
De beroemde schrijver Mark Twain zei ooit al Buy land, they’re not making it anymore.
Vandaag de dag is het aankopen van grond nog steeds een bekend fenomeen. Waar vroeger het kopen van grote percelen investeringsgrond alleen was weggelegd voor grote institutionele investeerders, banken, gemeenten en pensioenfondsen zien we ook steeds meer dat particuliere beleggers en investeerders beleggen in grond. Hieronder leest u meer over het investeren in kavels voor mogelijke vermogensgroei.

Is dit een goed moment om te investeren in grond?

Het tekort aan woningen is nu zo’n 315.000 en kan oplopen tot wel 380.000 in 2022. Grond is de laatste jaren steeds schaarser geworden en dit neemt alsmaar maar toe. Tel hierbij op dat u tegenwoordig negatieve rente moet betalen over uw vermogen op de bank en dat de crypto- en beleggingsmarkt uiterst volatiel zijn. Investeren in strategisch gelegen kavels biedt rust. Dit is uitgerekend hét moment om grond te kopen!

Grond kopen: Een eeuwenoude traditie

Vandaag de dag is het aankopen van grond als particuliere investeerder een bekend fenomeen geworden. Waar vroeger het kopen van grote percelen investeringsgrond alleen was weggelegd voor grote institutionele investeerders, banken, gemeenten en pensioenfondsen zien we steeds meer de trend dat ook particuliere beleggers en investeerders investeren in grond.

Dat is ook niet zo vreemd als je je bedenkt dat het kopen van een stuk agrarische landbouwgrond op een uitgekiende locatie (bijvoorbeeld grenzend aan de stadsrand of nieuwbouwproject) een erg interessante investering is.
Wanneer je een perceel grond koopt welke in een een gebied ligt welke binnen redelijke termijn zal worden omgezet in bouwgrond stijgt de waarde hiervan natuurlijk enorm.

De overheid is hier natuurlijk niet altijd even blij mee, zij zullen investeerders in grond moeten uitkopen om hun plannen te kunnen realiseren. Dit heeft letterlijk en figuurlijk wat voeten in de aarde.
Zo kan een hectare investeringsgrond soms vertegenwoordigd zijn door tientallen of soms honderden investeerders en beleggers welke natuurlijk een goede prijs verwachten voor hun lapje beleggingsgrond. Hier komt het aan op een goede onderhandeling en duidelijke afspraken.

Recensies en ervaringen van investeerders die een transitie naar bouwgrond reeds hebben meegemaakt zijn moeilijk te vinden aangezien de gemeente, projectontwikkelaars en investeerders dit vaak in het geheim uitonderhandelen en vastleggen in een NDA (een contract tot geheimhouding). De kopende partijen zoals overheid, bouwbedrijven cq. projectontwikkelaars zijn er niet bij gebaat om dergelijke informatie naar buiten te brengen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt met een investeerder die een uitkoopbedrag ontvangt voor zijn of haar grond in combinatie met een bouwkavel of een grote korting op een nieuw te bouwen huis.

Net zoals bij het kopen van een bouwkavel is het bij het investeren in een kavel op een strategisch positie als investering van belang waar dit gelegen is.
Voor een bouwkavel ben je vaak op zoek naar een perceel dat aan je persoonlijke wensen voldoet, bijvoorbeeld een stuk grond dat bij (vaar)water is gelegen, een perceel dat dicht bij de stad is gesitueerd of misschien juist niet. Bij het beleggen in grond is dit vaak van minder groot belang, hier gaat het immers om het rendement dat u kunt behalen met uw investering in de kavel. Bij de aankoop van een investeringsperceel is het in beginsel belangrijk dat deze gelegen is in een gebied dat uitzicht biedt op toekomstige woningbouw. U kunt zich voorstellen dat een perceel of kavel dat in een spreekwoordelijkemiddle of nowhere ligt, langer op zich laat wachten om een transitie richting bouwgrond mee te maken dan een kavel dat grenst aan een stadsgrens of nieuwbouwlocatie. Vaak zijn gronden rondom een nieuwbouwlocatie of stadsgrens bijzonder schaars aangezien er binnen redelijk korte termijn sprake kan zijn van een overgang naar bouwgrond cq. ruwe bouwgrond.

De prijs per vierkante meter voor speculatieve en strategische gelegen beleggingskavels wordt bepaald naar hoe aannemelijk het is dat er op deze grondpositie binnen niet afzienbare tijd sprake kan zijn van woningbouw. Wanneer u een perceel agrarische grond koopt in een gebied waar binnen korte tijd sprake zou kunnen zijn van het realiseren van woningen, weet u dat u hiervoor meer zult betalen per m2 dan wanneer u (vaak goedkopere) grond koopt in een gebied dat veel landelijker gelegen is.

Investeringsbedrijven kopen grond vaak in grote hoeveelheid op en verkavelen deze om het voor relatief kleinere investeerders mogelijk te maken te beleggen in grond. De gronden worden geleverd via de notaris en komen op naam van de koper te staan, de investeerder wordt dus volledig eigenaar van de grond en wanneer er een transitie naar bouwgrond plaatsvindt plukt de koper hier de vruchten van.

De makelaars cq investeringsbedrijven doen zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden die de aan te kopen percelen bieden en staan vaak in direct contact met de boer of landeigenaar.
Boeren kunnen soms bezwaren hebben om hun land te verkopen omdat zij een zekere hoeveelheid agrarische grond in het bezit moeten hebben om hun vee op te kunnen laten grazen.
Wanneer zij minder grond bezitten gaat hun quotum voor vee omlaag en komen zij hier mogelijk mee in de problemen. Het investeringsbedrijf kan dit oplossen door zogenaamde ruilkavels aan te bieden die verder gelegen zijn en minder of geen perspectief bieden op toekomstige woningbouw maar voor de boer uiteraard precies voldoet aan zijn of haar eisen.

Waarom investeren mensen in grond?

Kopers van strategisch gelegen beleggingskavels zijn kortweg in te delen in 2 categorieën: Investeerders welke grond kopen voor het aantrekkelijke en waardevaste rendement en mensen die percelen of de kavel(s) kopen met als doel hier zelf op termijn een woning op te bouwen of te laten realiseren.
De beleggers in grond welke bijvoorbeeld de rente op de bank te laag vinden en zoeken naar gunstigere alternatieven, kopen de (nu nog) agrarische grond en wachten tot er een transitie tot bouwgrond plaatsvindt. De tweede categorie investeerders investeren juist in landbouwgrond omdat zij hiermee een onderhandelingspositie verwerven waarmee zij op het moment van overgang naar bouwgrond in de positie zijn te onderhandelen om zelf een huis te realiseren. Dit is uiteraard altijd afhankelijk van de (ruimtelijke) plannen van de projectontwikkelaar en gemeente. De bouwplannen van de investeerder moeten hier uiteindelijk op aansluiten. Soms kan dit op hetzelfde perceel maar het komt ook voor dat de investeerder zijn of haar grond verkoopt aan de projectontwikkelaar om een andere bouwkavel binnen het bouwplan te krijgen.

Bij Suntorian Sustainable Partners wordt u officieel eigenaar van het perceel dat we ontwikkelen. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

 

Kan ik mijn grond ook verkopen?

De door Suntorian verkochte gronden worden volledig uw eigendom en worden via de notaris op uw naam ingeschreven bij het Kadaster. U heeft hierbij niet te maken met een terugkoopclausule of andere vormen van restricties en bent dus vrij om uw perceel in zijn geheel te verkopen dan wel op te splitsen en een gedeelte van uw grond te verkopen.

Meer weten?

Vul hier uw gegevens in:

    × Chat met ons!
    Geverifieerd door MonsterInsights