Skip to main content

Vragen over grondzaken?

Wij helpen u graag

Op deze pagina beantwoorden wij vragen die regelmatig voorbij komen over het investeren in grond. Waar u op moet letten en wat erbij komt kijken.

Mocht u vraag er niet bij staan of heeft u advies op maat nodig?
Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Waarom moet ik juist nu in grond investeren?

Het tekort aan woningen is nu zo’n 315.000 en kan oplopen tot wel 380.000 in 2022. Grond is de laatste jaren steeds schaarser geworden en dit neemt alsmaar maar toe. Tel hierbij op dat u tegenwoordig negatieve rente moet betalen over uw vermogen op de bank en dat de crypto- en beleggingsmarkt uiterst volatiel zijn. Investeren in strategisch gelegen kavels biedt rust. Dit is uitgerekend hét moment om te investeren in grond!

  • Grond is duurzaam. Grond is schaars en wordt steeds schaarser.
    Grond is relatief waardevast. Grond is tastbaar. Grond wordt uw eigendom, zonder uw goedkeur kan het niet vervreemd worden.
  • Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en eventueel voor vermogensgroei. Grond is verhandelbaar.
  • Grond biedt financiële rust.

Wat maakt investeren in grond aantrekkelijk voor mij?

Ben ik na de aankoop nog afhankelijk van
Suntorian Sustainable Partners BV?

Als investeerder in grond bent u eigenaar, dit wordt geregistreerd in het kadaster. Buiten een bestemmingswijziging of een onteigening (wat zelden voorkomt) bepaalt u, en alleen u wat er met uw kavel gebeurt. U bent onafhankelijk van anderen. U heeft het beheer volledig in eigendom. U bent dus onafhankelijk van Suntorian Sustainable Partners.

Bij Suntorian Sustainable Partners wordt u officieel eigenaar van het perceel dat we ontwikkelen. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

 

Kan ik de grond ook schenken?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het 18e jaar verantwoordelijk zijn. Aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten.

U kunt uw kinderen per jaar ca. € 5.000 belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kunt eenmalig een schenking doen van ca. € 25.000. Het kan voor u interessant zijn om middels een belastingvrije schenking u kind(eren) een kavel te geven. U heeft dan een belastingvrije vermogensoverheveling gedaan zonder dat u kind(eren) snel kunnen beschikken over liquiditeit. Dit kunt u natuurlijk met de eenmalige vrijgestelde schenking doen maar ook met de jaarlijkse vrijgestelde schenkingsmogelijkheden.

AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten”. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de Wet financieel toezicht, hierna “Wft”), terwijl de AFM toezicht houdt op de naleving ervan. Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen), maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten.

Suntorian Sustainable Partners bv is een aanbieder van grondposities in Nederland. Bij het passeren van de koopakte bij de notaris, verkrijgen onze kopers het volledige eigendom van de grond en zijn zij daarna zelf verantwoordelijk voor het beheren ervan. Vanwege deze structuur staat het huidige door Suntorian aangeboden product niet onder toezicht van de AFM en is Suntorian Sustainable Partners evenmin vergunningplichtig ingevolge de Wft.

 

Staat Suntorian Sustainable Partners
onder toezicht van de AFM?

Kan ik mijn grond ook verkopen?

Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij de verkoop van uw grond(en). Soms koopt Suntorian deze voor haar eigen portefeuille maar we kunnen u ook bijstaan
met raad en advies. Tevens kunnen we de mogelijkheden bekijken welke er zijn om uw grond in te ruilen bij een nieuwe aankoop.
Neem dus gerust contact met ons op.

Heeft u een andere vraag?

Vul hier uw gegevens in: