Wij beantwoorden graag uw vragen

Op deze pagina beantwoorden we verschillende vragen over het investeren in grond en dat is handig want er zijn veel vragen die regelmatig terugkeren.

Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen of wanneer u advies nodig hebt. Klik hier om naar onze contactpagina te gaan:

Waarom moet ik juist nu in grond investeren?

Er dreigt een woningtekort van ruim 300.000 woningen vanaf 2020. Grond is in deze tijd nog betaalbaar en als er straks een inhaalslag wordt gemaakt op de woningbouwmarkt, hoeft u niet achter de feiten aan te lopen als u dan nog grond wilt gaan aankopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal groeien. Grote woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben het in deze tijd moeilijk en dat biedt u en ons kansen om nu de gronden aan te kopen, welke in het verleden vaak al in handen waren van de eerder genoemde marktpartijen.

  • Grond is duurzaam. Grond is schaars en wordt steeds schaarser.
    Grond is relatief waardevast. Grond is tastbaar. Grond wordt uw eigendom, zonder uw goedkeur kan het niet vervreemd worden.
  • Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en eventueel voor vermogensgroei. Grond is verhandelbaar, maar koopt u niet voor de korte termijn.
  • Grond biedt financiële rust.

Wat maakt investeren in grond aantrekkelijk voor mij?

Ben ik na de aankoop nog afhankelijk van
Suntorian Sustainable Partners BV?

Als investeerder in grond bent u eigenaar, dit wordt geregistreerd in het kadaster. Buiten een bestemmingswijziging of een onteigening (wat zelden voorkomt) bepaalt u, en alleen u wat er met uw kavel gebeurt. U bent onafhankelijk van anderen. U heeft het beheer volledig in eigendom. U bent dus onafhankelijk van Suntorian Sustainable Partners.

Bij Suntorian Sustainable Partners wordt u officieel eigenaar van het perceel dat we ontwikkelen. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar.

Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

 

Kan ik de grond ook schenken?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het 18e jaar verantwoordelijk zijn. Aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten.

U kunt uw kinderen per jaar ca. € 5.000 belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kunt eenmalig een schenking doen van ca. € 25.000. Het kan voor u interessant zijn om middels een belastingvrije schenking u kind(eren) een kavel te geven. U heeft dan een belastingvrije vermogensoverheveling gedaan zonder dat u kind(eren) snel kunnen beschikken over liquiditeit. Dit kunt u natuurlijk met de eenmalige vrijgestelde schenking doen maar ook met de jaarlijkse vrijgestelde schenkingsmogelijkheden.

AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten”. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de Wet financieel toezicht, hierna “Wft”), terwijl de AFM toezicht houdt op de naleving ervan. Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen), maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten.

Suntorian Sustainable Partners bv is een aanbieder van grondposities in Nederland. Bij het passeren van de koopakte bij de notaris, verkrijgen onze kopers het volledige eigendom van de grond en zijn zij daarna zelf verantwoordelijk voor het beheren ervan. Vanwege deze structuur staat het huidige door Suntorian aangeboden product niet onder toezicht van de AFM en is Suntorian Sustainable Partners evenmin vergunningplichtig ingevolge de Wft.

 

Staat Suntorian Sustainable Partners
onder toezicht van de AFM?

Heeft u een andere vraag?

Vul hier uw gegevens in: